5 tips når du skal lage medleverturnus - Triangel Solutions > Aktuelt > Artikkel
 
5 tips når du skal lage medleverturnus
19 januar 2017

5 tips når du skal lage medleverturnus

Har du planlagt turnus i henhold til lov og regelverk?

 

1: Sørg for at medleverturnus er planlagt i henhold til lover og regelverk

I institusjoner innen barnevern, mindreårige asylsøkere, rus- og adferdsproblematikk er det behov for at arbeidstakere oppholder seg i lengre perioder på institusjonen for å ivareta brukerne. For denne gruppen er det spesielle lover og forskrifter som gjelder. Jf. Lov om barneverntjenester § 5A-1.

 

2: Ha en god kostnadsoversikt over turnusen

Sørg for at du enkelt får tak i dine turnusbudsjettall slik at du ser hvor mye den planlagte turnusen koster.

 

3: Sørg for riktige tillegg på medlevervaktene

Medlevervaktene inneholder både aktive- og passive vakter i tillegg til pauser. De ulike tillegg gjennom døgnet må legges i vaktoppbyggingen slik at den ansatte får riktige utbetalinger.

 

4: Sjekk at du har fylt opp stillingen til de ansatte i turnusplanleggingen

Ikke alle ansatte i virksomheten har lik stillingsprosent. Sørg for å ha oversikt over at ansatte får riktig antall timer i forhold til stillingstørrelse.

 

5: Planlegg turnusen med rett kompetanse

Det er krav til at ansatte har riktig kompetanse innenfor de nevnte virksomhetene. 

 

 

Hvordan kan du planlegge medleverturnus innenfor regelverket?

minVakt håndterer alle former for turnus og arbeidsplanlegging.
IT-løsningen fra Triangel brukes av både offentlige og private virksomheter. Les mer her

 

 

Planlegging av medleverturnus med minVakt:

Løsningen ivaretar planlegging i henhold til lover og regler

  • Alle regler ligger i grunndata og underveis i planleggingen kan du sjekke om din turnus er planlagt innenfor loven.

Det er innebygd turnusbudsjett i minVakt

  • Du kan enkelt få oversikt over alle poster på turnus og planlegge i henhold til budsjett.

Alle tillegg med riktig kontering legges inn sammen med grunndata ved oppstart av løsningen

  • Dermed beregnes alle tillegg automatisk.

Alle ansatte ligger inne med sin stillingsstørrelse og du ser med en gang hvor mye du har planlagt i forhold til stillingen

  • Dermed sparer du mye tid på ekstra utregninger.

Alle ansatte ligger inne med sin kompetanse og tilleggskompetanse

  • I bemanningsplanen legger du inn antall ansatte og hvilken kompetanse som er nødvendig. Dermed vet du at du har riktig bemanning til enhver tid.
  • For å ivareta kvalitet på kompetanseoversikten får du varsel når sertifikat o.l. må fornyes.

   

Synes du arbeidet med medleverturnus er komplekst?

Ta kontakt så demonstrerer jeg hvor enkelt du kan håndterer medleverturnus i minVakt.

StåleVestre_200x300

Ståle Vestre
stale.vestre@triangel.no
mob +47 902 44 006

jeg-onsker-demo2

        

Relatert

0 ( 0 reviews)

Post a Comment

Kontakt oss

+47 906 91 202

org.nr: 938 297 193

Følg Triangel Solutions