Enklere vikarhåndtering på skoler - 6 tips - Triangel Solutions > Aktuelt > Artikkel
 
Enklere vikarhåndtering på skoler - 6 tips
29 mars 2017

Enklere vikarhåndtering på skoler - 6 tips

Er vikarhåndtering en tidstyv på din skole?

Ja - det er mye arbeid med å få tak i vikarer, formidle vikaropplegg og etterarbeid med timelister, avspasering og lærernes restpott. Med smarte grep kan du spare mye tid og penger. Vi gir deg noen gode tips om hvordan du enklere håndterer administrasjonen av vikarer på din skole.

 

Stopp tidstyven i skolen med 6 enkle grep

 

1: Gi ansatte oversikt over når de skal jobbe

Gi alle lærere og tilkallingsvikarer adgang til sin arbeidsplan på web. Der får de oversikt over når de skal jobbe og kan se og melde interesse for ubesatte vikartimer.

 

2: Gi administrasjonen full oversikt

Med tilgang til arbeidsplaner, ubesatte timer og vikarer, via web på både PC, nettbrett eller mobil, forenkles hverdagen for administrasjonen. Her får du også tilgang til ansattes egenmeldinger, søknader om avspasering og permisjon. Ledelsen får også nøkkeltall i sanntid for bedre grunnlag for beslutninger.
 

3: La vikarene «shoppe» timer selv

Mens man før måtte sitte og vente på å få tildelt timer kan vikarene nå registrere ønsker. Når de logger seg på får de enkelt tilgang til beskjeder og instruksjon som trengs til vikartimen.

Vikarhåndtering - ansatte shopper vakter selv i minTimeplan - Triangel

 

4: Unngå dobbeltregistreringer

Vikartimer på gulelapper og flere manuelle operasjoner øker muligheten for feil og er tidkrevende. Sørg for en god arbeidsflyt der du registrer data kun en gang frem til timene overføres elektronisk til ditt lønnssystem.

 

5: Forenkl distribusjon av vikaropplegg

Lærerne legger selv inn vikaropplegget. Vikarer har tilgang og kan legge inn informasjon om hva som ble gjennomført. Alle har med mobilen over alt og har dermed tilgang til sin kalender med vikaropplegg når som helst og hvor som helst.

 

6: Samarbeid med andre skoler

Med felles løsning for alle skolene i kommunen, også på tvers av kommuner, kan du enklere samarbeide om vikarer. Vikarene kan dermed få mulighet til å bygge ønsket stilling og blir dermed en mer stabil ressurs for skolene.

 

Alle skolene i Harstad kommune med en felles IT-løsning for tids- og ressursstyring

Harstad kommune jobber smartere med minTimeplan fra Triangel

 

Komplett verktøy for timeplanlegging, vikarhåndtering og timelister med minTimeplan

Triangel leverer en unik løsning for tids- og ressursstyring i skolen som forenkler hverdagen for både skoleledelse, lærere og vikarer.

Se en kort film om minTimeplan slik at du får et innblikk i løsningen

film

 

 

 

Geirl

Geir Knutsen
geir.knutsen@triangel.no
mob: 922 23 333

Uforpliktendemøte

 


minTimeplan - ressursstyring i skolen - leveres av Triangel

Triangel er en ren skyleverandør av IT-løsninger som effektiviserer og forenkler arbeidsprosesser for ledelse og ansatte. Våre skyløsninger har over 100 000 brukere og er ledende innen tids- og ressursstyring for kommuner i Norge. minVakt-kommune er eneste løsning for ressursstyring i Skandinavia - der alle ledere og ansatte i kommunen er samlet i samme system.

Relatert

0 ( 0 reviews)

Post a Comment