Alle ansatte i samme IT-løsning i Rauma kommune - Triangel Solutions > Aktuelt > Artikkel
 
Alle ansatte i samme IT-løsning i Rauma kommune
23 januar 2017

Alle ansatte i samme IT-løsning i Rauma kommune

- En kommune er en stor kompleks organisasjon og det er viktig for oss å ha færrest mulig system. Nå har vi innført en IT-løsning innen tids- og ressursstyring for alle ansatte i kommunen. Slik forenkler vi hverdagen, sier assisterende rådmann Perry Ulvestad.

 

En rådmanns drøm

Rauma kommune har 700 årsverk innenfor sine tjenesteområder. - For oss er det viktig med fleksible løsninger, både for arbeidstaker og ledere. Vi har økt fokus på ressursoptimalisering og ved involvering av de ansatte i planleggingen kan ressursene brukes til det de skal brukes til, sier Ulvestad.
 

Forenkler med digitale grep

- Vi ønsker færre system og færre leverandører både med tanke på ansatte og de som skal 
administrere og operere systemene. Vi er også opptatt av at systemene skal snakke sammen og at løsningen er enkel å ta i bruk for de ansatte. Håndteringen av alle tjenesteområdene i ett felles system, medførte at minVakt-kommune ble et naturlig valg for oss. Som bonus gir systemet kommuneledelsen viktige styringsdata, fortsetter han.


UttalelseRaumakommun...

 


Tids- og ressursstyring for alle ansatte i kommunen

minVakt-kommune håndterer all form for arbeidsplanlegging i kommunen som: vikarhåndtering og timeplanlegging i skolen, alle former for turnus og skiftordninger innen helse og barnehager samt timeregistrering for dem som har behov for fleksitid eller går i fast arbeidtid. Data føres kun en gang og blir elektronisk overført til kommunens lønns- og økonomisystem. Rauma kommune har også integrert minVakt-kommune til Outlook og telefonsystemet slik at de har oversikt over når de ansatte har fravær. 

 

Samspill med leverandør

- Vi er opptatt av at både system og leverandør utvikler seg i takt med vårt behov, og at vi har et godt samarbeid. Triangel som leverandør forstår våre behov, og vårt IKT-samarbeid (ROR-IKT) støtter opp om leveransen som tilbys av Triangel, avslutter Perry Ulvestad.

 

minVakt-kommune

Tids- og ressursstyring - alle ansatte i en IT-løsning for hele kommunen

Mer om minVakt-kommune

 

Bruk 1,5 minutt på å få et innblikk i hva minVakt-kommune tilbyr deg.

film

 

FORDELER:

Fordeler ved kommunesamarbeid: 

Alle kommunene i Nord-Gudbrandsdalen med felles løsning for ressursstyring - minVakt-kommune

 

StåleVestre_l

Ta kontakt med:

Ståle Vestre
Salgssjef
stale.vestre@triangel.no
mob: 902 44 006

Uforpliktendemøte

Attachments

  1. Enrådmannsdrøm_Raumakommune_Triangeljan17.pdf 16.05.2018 11:30:18

Relatert

0 ( 0 reviews)

Post a Comment

Kontakt oss

+47 906 91 202

org.nr: 938 297 193

Følg Triangel Solutions