Felles IT-løsning innen tids- og ressursstyring for kommuner - Triangel Solutions > Aktuelt > Artikkel
 
Alle kommunene i Nord-Gudbrandsdalen med felles løsning for ressursstyring
27 januar 2017

Alle kommunene i Nord-Gudbrandsdalen med felles løsning for ressursstyring

Med minVakt-kommune møter Nord-Gudbrandsdalen fremtiden med sømløse IT-løsninger som inneholder arbeidsplanlegging, vikarløsning, der ansatte har sin egen pålogging. Vi sparer mye tid ved at våre ansatte ”shopper” vakter selv - også på tvers av kommuner, sier Egil Barhaugen som er daglig leder i RegionData.

 

Forenkling gjennom digitalisering

 

RegionData er et interkommunalt IKT-selskap eid av kommunene Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja. Sammen møter vi fremtidens krav til digitale verktøy. -Vi effektiviserer arbeidet ved å ta i bruk gode digitale systemer. På denne måten møter vi også behovene til nye generasjoner som forventer en digital hverdag, sier Barhaugen.

 

Felles IT-løsning innen tids- og ressursstyring

Kommunesamarbeidet medfører at alle ansatte i alle kommunene er på samme applikasjon. 
Valget av minVakt-kommune, en IT-løsningen for tids- og ressursstyring, forenkler samhandling mellom menneskene og gir ledelsen styringsdata til å ta riktige beslutninger. - Det er slik vi vil ha det, sier Barhaugen.

 

Integrasjoner er viktig

- For oss er det viktig å få en god integrasjonsløsning mot lønns- og personalsystemet. Vi ønsker at data skal registreres kun en gang og overføres elektronisk i en styrt prosess. Målet er å endre og automatisere arbeidsprosessene slik at vi får en enklere hverdag, fortsetter han.

 

Samspill mellom kunde og leverandør

Et godt samspill mellom oss og Triangel har ført til rask og trygg innføring av minVakt til alle eierkommunene sier Barhaugen.

 

Felles system for ressursstyring i kommuner - Triangel

 

minVakt-kommune - Ressursstyring for kommuner

Tids- og ressursstyring for alle ansatte i en IT-løsning for hele kommunen.

Løsningen ivaretar turnus og vikarhåndtering innen avdeling for helse, timeplanlegging og vikarhåndtering på skoler og timefangst for administrasjon og teknisk avdeling.

 

Bruk 1,5 minutt på å få et innblikk i hva minVakt-kommune tilbyr deg.

film

 

FORDELER:

Fordeler for rådmann: 

Rauma kommune: En rådmanns drøm - alle ansatte i samme IT-løsning. 

 

Fordeler for skoler:

Harstad kommune: Vi stopper tidstyven - Alle skolene i kommunen med felles system for ressursstyring

 

Fordeler for lønnsavdelingen:

Molde kommune: Vi sparer utrolig mye tid med alle ansatte i samme system! 

 

StåleVestre_l

Uforpliktendemøte

Ta kontakt med:
Ståle Vestre
Salgssjef
stale.vestre@triangel.no
mob: 902 44 006

Attachments

  1. Forenklinggjennomdigitalisering_Regiondata_Triangelfebr17.pdf 16.05.2018 11:31:48

Relatert

0 ( 0 reviews)

Post a Comment

Kontakt oss

+47 906 91 202

org.nr: 938 297 193

Følg Triangel Solutions