Tids- og ressursstyring for kommuner - Triangel Solutions > Aktuelt > Artikkel
 
Trygg og enkel lønnskjøring i Molde kommune
14 mars 2017

Trygg og enkel lønnskjøring i Molde kommune

Vi sparer utrolig mye tid med alle ansatte i samme system! Overgangen fra punching av timelister til elektronisk flyt, har vært helt fantastisk sier Beret Stranden, førstekonsulent lønn, i Molde kommune. 
 

Felles system for tids- og ressursstyring for alle tjenesteområder i kommunen

Molde kommune har innført minVakt-kommune. IT-løsningen inneholder tids- og ressursstyring for alle tjenesteområder i kommunen. Her er arbeidsplanlegging innenfor turnus, timeplan og registrering av timer for de som går i fast arbeidstid. Systemet er tett integrert med kommunens lønns- og personalsystem og alle timelister blir elektronisk overført i kontrollert form. 

 

Fra manuelt arbeid til digital hverdag

-Tidligere brukte vi minst en uke på å punshe timelistene inn i lønnssystemet. Listene hadde varierende kvalitet og dette gjorde jobben ekstra tidkrevende. Nå kjører vi timelistene inn i lønnssystemet i løpet av 1 dag og sparer mye tid, sier Beret Stranden. 

 

Ansatte har full kontroll 

De ansatte har selv full oversikt over timene/vaktene, egenmeldt fravær og sykt barn. -Jeg synes det er en fordel at vi har alt på ett sted, for da trenger ikke ansatte å ringe til lønnsavdeling for å sjekke at vakt/timen er utbetalt og når de har brukt egenmelding mm, fortsetter Stranden. 

 

Trygg og enkel lønnskjøring med minVakt-kommune

 

Innovasjon gjennom samspill 

-Vi arbeider for kontinuerlig å effektivisere denne prosessen. I nært samspill med Triangel, og vår kontaktperson for skole - Jonathan Tornes, tar vi i bruk nye viktige funksjoner. -Det er rett trivelig å være delaktig i dette utviklingsarbeidet innenfor mitt fagområde, avslutter Stranden. 

 

minVakt-kommune.no 

 

StåleVestre_l

Uforpliktendemøte

For mer informasjon: 

Ståle Vestre
mob: 902 44 006 
stale.vestre@triangel.no

Attachments

  1. Tryggogenkellønnskjøring_Moldekommune_Triangelmar17.pdf 16.05.2018 11:23:26

Relatert

0 ( 0 reviews)

Post a Comment

Kontakt oss

+47 906 91 202

org.nr: 938 297 193

Følg Triangel Solutions