Triangel-sikret-stor-avtale-med-EVRY - Triangel Solutions > Aktuelt > Artikkel
 
Triangel sikret stor avtale med EVRY
05 juli 2017

Triangel sikret stor avtale med EVRY

Triangel har inngått partneravtale med EVRY om leveranse av skybaserte tids- og ressursstyringsløsninger for EVRYs kunder. Det gir Moldeselskapet store muligheter både i Norge og internasjonalt.

 

Triangel kompletterer EVRY

- EVRY er en ledende aktør i Norge på økonomistyring, lønn og HR mot offentlig sektor og tjenesteytende virksomheter.  Ca 75 % av alle kommunale lønnstakere i Norge mottar lønn fra systemer vi leverer. Lønnskostnader er en betydelig del av virksomhetens totale kostnader. EVRY har inngått et samarbeid med Triangel for å styrke vårt løsningstilbud på tids- og ressursstyring. Vi har stor tro på at dette vil være positivt for våre kunder og bidra til bedre planlegging og styring av virksomhetens ressurser, sier Bård Jørgen Haaland, Vice President, EVRY.

- Vi er glade for at EVRY har trykt løsningen til sitt bryst, sier Jan Eirik Grønset i Triangel. Vi ser frem til et tett samarbeid med EVRY, der vi sammen bidrar til å løfte våre kunder inn i en digital og enklere hverdag, fortsetter Grønset adm. dir. i Triangel.

 

Unik i Skandinavia

minVakt-kommune fra Triangel er den første IT-løsningen innen tids- og ressursstyring med alle kommuneansatte i en og samme løsning. Behovet for ressurshåndtering på tvers av kommuner dekkes også. Løsningen vil være en viktig bidragsyter for at Regjeringens målsetting om forenkling og digitalisering i kommunal sektor kan nås. Triangel har levert skybaserte løsninger side 2000 og med «alle i en pakke» er løsningen unik i hele Skandinavia.

 


Internasjonale muligheter
 
– Vi forventer at den inngåtte partneravtalen med EVRY vil gi oss full effekt fra og med neste år. Løsningen er skalerbar og det er naturlig for oss å tenke internasjonalt, det vil i første rekke si Norden som er ganske likt det norske markedet, sier Grønset. 

– Avtalen med EVRY er et bevis på at vi har tenkt riktig. Det strategiske samarbeidet har en svært god timing i forhold til vår planlagte vekst. Gjennom denne avtalen får også EVRY tilgang til markedsledende teknologi, avslutter Jan Eirik Grønset.

 

Bilde:
Administrerende direktør Jan Eirik Grønset (t.v.) og Bård Jørgen Haaland, Vice President, EVRY.

 

Fakta om Triangel

Triangel ble etablert i 1984 og Triangel Gruppen (Triangel AS og Triangel Solutions AS) har i dag 35 ansatte. Hovedkontoret ligger i Molde med avdelingskontorer i Ålesund, Kristiansund, Trondheim og Oslo. Selskapets skyløsninger har i dag over 110 000 brukere. Triangel sine løsninger er ledende innen tids- og ressursstyring for kommuner i Norge.


Triangels hovedprodukter er minVakt, minTimeliste, minTimeplan og minVakt-kommune. Løsningene leveres både til skoler, pleie og omsorg, kommuneadministrasjon, industri, bygg og anlegg, samt sjømat.

Historikk:
2000:     minVakt - Turnusprogram inkl. innkalling for helsesektoren
2000:     Blodhund - innkalling av blodgivere. Først i Norge med toveis SMS
2002:     minTimeliste - timeregistrering for mobil arbeidskraft
2008:     minTimeplan - timeplanlegger og innkallingssystem for skolesektoren
2012:     Microsoft-satsning, NAV, SharePoint, CRM, sjømat og industri
2014:     Godkjent to store FoU-prosjekter på til sammen ca 17 MNOK
2016:     Lanserer minLedelse – et proaktivt beslutningsstøtteverktøy for ledere med fokus på kritiske mål, aktiviteter og dokumenter 
2016:     Lansering av minVakt-kommune, en unik fellesløsning innen tids- og ressursstyring for alle ansatte i en kommune
2016:     Godkjent nytt skattefunnprosjekt – «minProduktene» B2E, nordisk modell, ca 6,7 MNOK

Relatert

Not any article
0 ( 0 reviews)

Post a Comment

Kontakt oss

+47 906 91 202

org.nr: 938 297 193

Følg Triangel Solutions