Ansatte velger vakter selv i turnussystemet - Triangel Solutions > Aktuelt > Artikkel
 
Ansatte velger vakter selv - ledelsen sparer tid
28 januar 2018

Ansatte velger vakter selv - ledelsen sparer tid

Her får du gode tips om hvordan du kan spare tid på administrative oppgaver. På denne måten kan du bruke tiden på de aller viktigste oppgavene gjennom arbeidsdagen.

 

Involver ansatte - spar tid på å administrere vikarer

Både ledelse og ansatt sparer mye tid når de ansatte kan involveres i planleggingen! Ved å gi ansatte muligheten til å finne ledige vakter selv, slipper du å ringe rundt når du trenger vikarer. Du velger bare blant de som har sagt at de ønsker å ta vakten. Hvordan kan dette gjøres på en slik måte at du får tilgang på riktig person med tanke på både kompetanse og økonomi?

 

Hvordan kan ansatte shoppe vakter?

 1. Ledige vakter finner den ansatte i sin ansattportal
 2. Ansatte ser ledige vakter som passer dem ut fra sin kompetanse og tilgjengelighet
 3. Ansatte viser sin interesse for vakten
 4. Leder tildeler riktig person vakten ut fra behov
 5. Den ansatte får bekreftelse på tildelt vakt og den legges i kalender
 6. Etter gjennomført vakt overføres timene automatisk til den ansattes timeliste for godkjenning og innlevering
 7. Etter at leder har attestert/anvist timene går de over i lønnssystemet

   

Jegshoppervakterselv...
 

Smart vikarhåndtering gir fordeler for både ansatt og leder 

GEVINST for leder

 • forenkling av vikarhåndtering - spar minst 60 % tid på administrative oppgaver
 • bedre ressursutnyttelse ved at systemet henter riktig person til vakten
 • tilstede- og fraværsrapportering tas ut i sanntid gir deg riktig status i dag
 • timelister med korrekt tillegg produseres automatisk
   

GEVINST for ansatte

 • kan ”shoppe” vakter selv
 • egen ansattportal med full oversikt over ledige vakter og arbeidsplan
 • automatiske timelister sørger for at vaktene har riktig tillegg 
 • elektroniske timelister og egenmeldingsskjema
 • påvirker sin egen arbeidstid ved å kunne planlegge arbeid og fritid
 • skyløsningen er tilgjengelig på pc/mobil/nettbrett - når det passer for deg

 

TIDEN er verdifull

Lønn og personalkostnader utgjør ofte 60-80 % av totalkostnadene i en virksomhet. Med minVakt involverer du ansatte og håndterer vikarer på en smart måte. Triangel sine skyløsninger automatiserer dine arbeidsprosessene, slik at tiden kan brukes til de viktige oppgavene.

 

ebokpåskjerm_minVakt

gratisebok

 

minVakt - håndterer alle former for turnus og arbeidsplanlegging

StåleVestre_200x300

Fortell meg gjerne hvordan du planlegger din hverdag, så kan jeg gi deg noen smarte tips.

Ståle Vestre
stale.vestre@triangel.no
mob +47 902 44 006

Uforpliktendemøte

 

Våre skyløsninger har over 100 000 brukere og er ledende innen tids- og ressursstyring i Norge. minVakt-kommune er eneste løsning for ressursstyring i Skandinavia - der alle ledere og ansatte i kommunen er samlet i samme system.

 

Relatert

0 ( 0 reviews)

Post a Comment

Kontakt oss

+47 906 91 202

org.nr: 938 297 193

Følg Triangel Solutions