Tids- og ressursstyring i kommunen - Triangel Solutions > Aktuelt > Artikkel
 
Disse har tatt grep om digitalisering i sin kommune
04 september 2017

Disse har tatt grep om digitalisering i sin kommune

-Digitalisering i offentlig sektor må til for å klare den omstillingen og veksten som kreves av NorgeOg det går heldigvis fremover, viser en ny stor kartlegging blant 500 norske virksomheter i offentlig og privat sektor. Likevel går det sakte, og de digitale ulikhetene vokser. Et annet viktig funn er at det er total mangel på digital kompetanse blant ledere. Dette skriver adm.dir. Heidi Austlid i IKT-Norge i kommentaren «Kan vi la være?». 

 

Den knappe ressursen er de ansatte

Kommunene trenger ansatte til å utføre viktige oppgaver innen helse og skole med mer. Ved å digitalisere manuelle prosesser kan kommunene bruke tiden til det den skal brukes til. Vi ser hvordan følgende fire kommuner har løst digitalisering av tids- og ressursstyring i sin organisasjon.


IKT-samarbeidet i Nord-Gudbrandsdalen

Felles løsning for ressursstyring for alle ansatte - også på tvers av kommunene i Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja. -Vi forenkler samhandling mellom menneskene og gir ledelsen styringsdata til å ta riktige beslutninger, sier Egil Barhaugen, daglig leder i RegionData og leder for IKT-samarbeidet.

KnapperLesmer_kommun...

 

Molde kommune

Trygg og enkel lønnskjøring. -Vi sparer utrolig mye tid med alle ansatte i samme system. Overgangen fra punshing av timelister til elektronisk flyt, har vært helt fantastisk, sier Beret Stranden førstekonsulent lønn.

KnapperLesmer_kommun...

 

Harstad kommune

-Vi jobber mye smartere, har enklere vikarhåndtering og vi unngår dobbeltregistreringer. De 12 skolene effektiviserer arbeidet, sier Magne Johansen, rektor på Hagebyen skole. 

KnapperLesmer_kommun...


 

Rauma kommune

-For oss er det viktig med fleksible løsninger, både for arbeidstaker og ledere. Vi har økt fokus på ressursoptimalisering og ved involvering av de ansatte i planleggingen kan ressursene brukes til det de skal brukes til, sier Perry Ulvestad, assisterende rådmann. 

KnapperLesmer_kommun...

 

 

Forenkler og automatiserer ressursstyring i kommunen med minVakt-kommune

minVakt-kommune er et felles system for ressursstyring for alle ansatte i kommunen. Løsningen håndterer vikarer og timeplanlegging i skolen, turnus og vikarer innen helse og pleie, og timeregistrering i administrasjonen og teknisk avdeling. Løsningen er 100 % i skyen, har ingen oppgraderinger og er enkel å bruke. minVakt-kommune er eneste løsning for ressursstyring i Skandinavia - der alle ledere og ansatte i kommunen er samlet i samme system.

 

lastnedebok

StåleVestre_l

Trenger du ytterligere råd på veien, så ta kontakt med:

Ståle Vestre
Mobil: +47 902 44 006
E-post: stale.vestre@triangel.no

Uforpliktendemøte

Relatert

0 ( 0 reviews)

Post a Comment

Kontakt oss

+47 906 91 202

org.nr: 938 297 193

Følg Triangel Solutions