Skolelederkonferansen - Skolen i digital utvikling - Triangel Solutions > Aktuelt > Artikkel
 
Skolelederkonferansen - Skolen i digital utvikling
30 oktober 2017

Skolelederkonferansen - Skolen i digital utvikling

Skolelederkonferansen er en arena for inspirasjon til å videreutvikle egen skole. Her møtes skoleledere, skoleeiere og lærerutdannere og alle skolefaglig ansvarlige i direktorat, i organisasjoner hos fylkesmannen og andre som er opptatt av skoleutvikling og IKT.

 

Skolene skal gjennom store endringer - men hvordan skal du få TID til dette viktige arbeidet?

 

Stopp tidstyven i skolen med 6 enkle grep

1: Gi ansatte oversikt over når de skal jobbe

2: Gi administrasjonen full oversikt

3: La vikarene «shoppe» timer selv

4: Unngå dobbeltregistreringer

5: Forenkl distribusjon av vikaropplegg

6: Samarbeid med andre skoler

Les hele artikkelen her

 

Komplett verktøy for timeplanlegging, vikarhåndtering og timelister med minTimeplan

Triangel leverer en unik løsning for tids- og ressursstyring i skolen som forenkler hverdagen for både skoleledelse, lærere og vikarer, minTimeplan.

 

Du er velkommen til å ta en prat med Geir Knutsen på vår stand.

Geirl

Geir Knutsen
geir.knutsen@triangel.no
mob: 922 23 333

Uforpliktendemøte

 

IT-løsninger for tids- og ressursstyring - Born in the cloud
Triangel er en ren skyleverandør av IT-løsninger som effektiviserer og forenkler arbeidsprosesser for ledelse og ansatte. Våre skyløsninger har over 100 000 brukere og er ledende innen tids- og ressursstyring for kommuner i Norge. minVakt-kommune er eneste løsning for ressursstyring i Skandinavia - der alle ledere og ansatte i kommunen er samlet i samme system.

Relatert

Not any article
0 ( 0 reviews)

Post a Comment