Smart ressursplanlegging - 7 tips - Triangel Solutions > Aktuelt > Artikkel
 
Smart ressursplanlegging - 7 tips
03 november 2017

Smart ressursplanlegging - 7 tips

Har du behov for bedre kontroll på hvordan du fordeler dine ressurser? Hvordan får du planlagt ressursbruk på best mulig måte slik at du får levert til rett tid? Kanskje du har innsett at Excel ikke strekker til som ressursplanlegger lengre? Som leder trenger du løpende oppdatert informasjon og kontroll på ressursene og ansatte. Hele virksomheten trenger en god og effektiv arbeidsflyt slik at du sikrer verdiskapende resultat. Vi ønsker å hjelpe deg med å planlegge god ressursbemanning. Sjekk ut våre tips og innhold i minTimeliste som er et effektivt verktøy for ressursplanlegging.

 

7 tips for god ressurs- og bemanningsplanlegging

  • Langtidsplanlegg dine framtidige prosjekter
  • Sørg for å ha kapasitet til å levere dine prosjekter til avtalt tid
  • Planlegg og replanlegg prosjekter per uke
  • Planlegg ut- og innleie av ressurser 
  • Sørg for god kapasitetsoversikt  - ta hensyn tilgjengelige ressurser, fravær og allerede planlagte prosjekter
  • Detaljplanlegg slik at du viser hvordan enkeltpersoner er bemannet
  • Sørg for at den ansatte ser din godkjente plan direkte i sitt timeregistreringssystem

 

Ressursplanlegging med minTimeliste

Med ressursplanlegger og prosjektbemanning vil du ha full kontroll over tilgjengelig personell, og enkelt bemanne dem inn på dine prosjektaktiviteter. minTimeliste er et system for tids- og ressursstyring som gir deg full kontroll på alle timene. Løsningen er 100 % skybasert og involverer ansatte og er et godt verktøy for ledere. Løsningen har flere moduler som er nyttige i forbindelse med ressursplanlegging i din virksomhet.

 

Legg inn dokumentasjon og bilder

For å dokumentere status og annen oppfølging i deres virksomhet kan du fortløpende legge inn dokumentasjon og bilder i dine prosjekt/lokasjon/anlegg ol. Dokumentasjonen ligger lett tilgjengelig for andre som har fått tilgang, og de kan legge inn notat/fil og sine kommentarer.

 

Tilstedeværelse og mannskapsliste

Få kontroll på hvor ansatte er. Med mobilstempling og etterregistrering kan de ansatte definere hvilke aktiviteter de gjør på den gitte lokasjonen. Lederen har full oversikt over tilstedeværelse/ferie/fravær i sanntid.

 

Skift- og vaktordninger

I arbeidsplanleggingen kan du sette opp ulike skiftordninger for alle ansatte. Det er enkelt å endre vakt. Ved sykdom kan ansatte plukke ekstravakter selv eller det kan delegeres av leder. Ansatte og leder har full kontroll på skiftplanen.

 

Riktig kompetanse

Ansatte oppføres med riktig kompetanse i systemet, dermed kan du enkelt få riktig ressurs på riktig sted i vaktplanen og ved behov for vikar.

 

Sjekkliste

Du kan enkelt bygge dine egne sjekklister og knytte dem til dine prosjekt. Slik får du dokumentert at utførelse på arbeidet er i henhold til prosedyre og krav. 

 

Språk

I løsningen ligger det 6 ulike språk tilgjengelig.

 

Arbeidstidsreglement - AML

Vi setter opp deres regler iht overtid, tillegg, dietter med mer. Disse generes automatisk ut fra antall timer evt. klokkeslett den ansatte har registrert. Det vil si at den ansatte kun registrerer timer ut og inn og minTimeliste tar seg av utregningen. Leder godkjenner timene og vet dermed at utregningene er riktige iht innlagt regelverk. Dette gir deg trygghet på at du som leder utbetaler riktig lønn. 

 

Rapporter

Kombinasjoner av egnedefinerte-, standard- og favorittrapporter gir mulighet for skreddersydde utdrag for din virksomhet.

 

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å diskutere behov for ressursstyring i din virksomhet. Vi demonstrerer gjerne hvordan minTimeliste løser dette.

EvyogStåle_l

Evy Beinset Bakken, mobil: +47 984 21 166, e-post: evy.bakken@triangel.no

Ståle Vestre, mobil: +47 902 44 006, e-post: stale.vestre@triangel.no

Uforpliktendemøte

 

IT-løsninger for tids- og ressursstyring - Born in the cloud
Triangel er en ren skyleverandør av IT-løsninger som effektiviserer og forenkler arbeidsprosesser for ledelse og ansatte. Våre skyløsninger har over 100 000 brukere og er ledende innen tids- og ressursstyring for virksomheter i Norge.

 

Relatert

5.00 ( 2 reviews)

Post a Comment

Kontakt oss

+47 906 91 202

org.nr: 938 297 193

Følg Triangel Solutions