STOPP tidstyven i skolen - Møt oss på NKUL - Triangel Solutions > Aktuelt > Artikkel
 
STOPP tidstyven i skolen - Møt oss på NKUL
03 mai 2018

STOPP tidstyven i skolen - Møt oss på NKUL

Velkommen til NKUL 7.-9. mai 2018

En nasjonal møteplass for lærere, skoleledere, lærerutdannere og deltakere fra utdanningssektoren som har interesse for bruk av IKT i undervisningen.

NKUL.no

 

Hvordan få mest og best mulig tid i hverdagen?

Vi hjelper deg med å stoppe tidstyven i skolehverdagen slik at du får bedre tid til de viktige oppgavene i skolen. Det er mye tid å spare på automatisering av timeplaner og vikarhåndtering. Vi leverer minTimeplan som er en skybasert IT-løsning for tids- og ressursstyring. Kom gjerne innom oss og fortell om din arbeidsdag, så viser vi deg hvordan du kan effektivisere den. 

 

Timeplanlegger - skybasert hvor flere kan jobbe samtidig - fra forskjellige steder

  • Fyllingsgrad - Gir riktig fyllingsgrad på lærer og gir oversikt over tildelte fagtimer for klasse.
  • Arbeidsavtaler - Komplett avtale for lærer genereres automatisk  med grunnlag for timeplanlegger.
  • Timeplan - fleksible timelengder, valgfritt antall lærere per time, periodisk planlegging, blokklegging.

 

Enkel vikarhåndtering - Vikarene "shopper" ledige timer selv

  • Best og billigst vikar - Finne riktig vikar, holde orden på fyllingsgrad, avspaseringsbank og variabel lønn.
  • Automatiske timelister - Genereres når variabel lønn utløses for vikartimen. Timene overføres elektronisk til lønnssystem.
  • Vikarinformasjon - I ansattportalen formidlere lærer vikaropplegg. Vikar kan gi tilbakemelding.

 

Les også: Harstad kommune - alle skolene med felles system for ressursstyring

 

minTimeplan - forenkler hverdagen i skolen

 

GeirogNorunnl

Kom og ta en prat med oss på stand nr 20

Geir Knutsen
geir.knutsen@triangel.no
mob +47 922 23 333

 

minTimeplan.no

 

Relatert

Not any article
0 ( 0 reviews)

Post a Comment