Turnussystem - Triangel Solutions > Aktuelt > Artikkel
 
Velferdsteknologikonferansen 2018 - med det siste innen turnussystem!
04 juni 2018

Velferdsteknologikonferansen 2018 - med det siste innen turnussystem!

Velkommen til en nasjonal konferanse om mestrings- og velferdsteknologi for omsorgssektoren. Konferansen har fokus på hva fremtiden vil bringe av nye løsninger og hvordan løsninger sammen kan spille på lag. Disse dagene er det spesielt fokus på hvilke teknologier som virker og som har vist sin nytteverdi - og det inviteres til erfaringsutveksling. Her får du også mulighet for å lære om produktutvelgelse og utvelgelse av leverandører. Informasjon. Program.

 

Målgruppe er mennesker med interesse for ny teknologi i omsorgssektoren: 
Ansatte i kommuner og fylkeskommuner, forskere, høgskoleansatte, rådmenn og politikere og leverandører av teknologiske løsninger.

Sted: Quality Hotel Expo Fornebu, 7. - 8. juni 2018

 

Turnussystem - vi hjelper deg

Du er velkommen innom Triangel sin stand. Vi viser det siste innen turnussystem med minVakt. Her er det mye tid å spare på å automatisere arbeidsprosesser slik at du får bruke tiden til det aller viktigste i din hverdag. 

  • Enkel turnusplanlegging - håndterer alle typer turnus
  • Turnusgenerator - ut fra kompetanse, stillingsgrad, lover og regler genereres forslag til turnus
  • Riktig bemanning - i bemanningsplan legges antall personer på jobb og nødvendig kompetanse
  • Kontroll mot regelverk - Alle regler (også AML) ligger i grunndata og du sjekker underveis i planleggingen at din turnus er planlagt innenfor loven
  • Ansatte "shopper" vakter selv - systemet henter riktig person ut fra kompetanse mm
  • Digitale skjema som egenmelding, egenmelding barn, permisjoner, langtidssykmeldte og ferie. Timene overføres direkte til lønns-/HR system
  • Egen ansattportal
  • Integrasjoner: lønns- og fakturasystem, Outlook, sentralbord, mm
  • Alle ansatte i samme skyløsning

 

"Spar minst 60 % TID med forenkling av vikarhåndteringen"

 

Vi-onsker-tilbud

StåleVestre_200x300

 

Ståle Vestre
stale.vestre@triangel.no
mob +47 902 44 006

 

Meld-deg-på-nyhetsbr...

 

IT-løsninger for tids- og ressursstyring - Born in the cloud

Triangel er en ren skyleverandør av IT-løsninger som effektiviserer og forenkler arbeidsprosesser for ledelse og ansatte. Våre skyløsninger har over 110 000 brukere og er ledende innen tids- og ressursstyring for virksomheter i Norge.

Relatert

Not any article
0 ( 0 reviews)

Post a Comment