Sparer tid med minTimeplan - Triangel Solutions > Aktuelt > Artikkel
 
Spart tid går til utvikling av skolene i Lenvik kommune
15 juni 2018

Spart tid går til utvikling av skolene i Lenvik kommune

-Bare på vår skole har vi spart opp mot 2 timer per dag på å bruke minTimeplan. Denne tiden har vi brukt til skoleutvikling og vi er opptatt av å utnytte mulighetene ved digitalisering og bruker dette i både personalforvaltning og pedagogisk utvikling, sier Arne Pedersen som er fagleder/undervisningsinspektør på Finnsnes barneskole.

 

Vi startet med to skoler, og nå har alle skolene i kommunen tatt i bruk minTimeplan

-Vi startet med løsningen for 6 år siden, og er nå i gang med å ta ut full effekt av minTimeplan, for hele skoleområdet, ved at alle de 9 skolene bruker løsningen. Med felles system i skoleplanlegging, vikarhåndtering, timelister, fravær samt integrasjon mot lønnssystem kvalitetssikrer vi ressursutnyttelsen og personaloppfølgingen. Dette gir fordeler for både ledere og ansatte.

I utgangspunktet ønsket vi en digital løsning der alle timelister ble overført direkte til lønnssystemet. I tillegg har de mindre skolene byttet ut den manuelle timeplanleggingen. Fraværshåndteringen har også blitt mye enklere, så her er det mye å spare. Bare på vår skole har vi spart ca 20 % stilling per år, fortsetter Pedersen.

 

9 skoler i Lenvik kommune sparer tid med minTimeplan fra Triangel

 

Ny funksjonalitet

-Vi har testet ut funksjonen timefordeling og ser stor nytte av dette i timeplanleggingen for 2018/2019. Timefordelingen er et grunnlag for autotimeplan som snart er tilgjengelig for alle kunder, opplyser han.

 

Lastnedebok

 

Bidrar til utvikling av løsningen

-Vi har hatt god dialog med Triangel og våre tilbakemeldinger og innspill i løsningene har blitt tatt godt imot. Har våre ønsker vært fornuftige har også andre skoler dradd nytte av disse, avslutter Pedersen.

 

Skolene

Finnsnes barneskole, Finnsnes ungdomsskole, Gibostad skole, Kårvik skole, Nord-Senja skolene (Husøy og Botnhamn), Rossfjord skole, Silsand barneskole, Trollvik skole, totalt 9 skoler.

Skole i Lenvik kommune

 

Lenvik kommune

Lenvik kommune ligger i Troms og grenser i nord mot Norskehavet og fjorden Malangen. Kommunen dekker både fastlandet og deler av Senja. Administrasjonssenteret er Finnsnes. Som turist får du oppleve nydelig natur med spisse fjell og fjorder. Offisiell reiseguide for Senja

 

minTimeplan - digital timeplanlegging og vikarhåndtering i skolen

 

Geirl

Ønsker du å høre mer om minTimeplan kan du ta kontakt med meg

Geir Knutsen

geir.knutsen@triangel.no

mob: 922 23 333

 

minTimeplan for skole er levert av Triangel

Triangel er en ren skyleverandør av IT-løsninger som effektiviserer og forenkler arbeidsprosesser for ledelse og ansatte. Våre skyløsninger har over 100 000 brukere og er ledende innen tids- og ressursstyring for kommuner i Norge. minVakt-kommune er eneste løsning for ressursstyring i Skandinavia - der alle ledere og ansatte i kommunen er samlet i samme system.

 

Meld-deg-på-nyhetsbr...

Attachments

  1. Lenvikkommune_minTimeplan_Triangel.pdf 21.09.2018 07:13:58

Relatert

0 ( 0 reviews)

Post a Comment