Bransjeløsninger
 

Bransjeløsninger som forenkler og automatiserer tids- og ressursstyringenBransjeløsninger for stat og kommune

Oppnå store besparelser med digitalisering av tids- og ressursstyring i offentlige virksomheter


Lønn og personalkostnader står for 60-70% av det offentliges utgifter i Norge. Mer enn 300 milliarder per år. Forventningene til offentlige tjenester øker, og arbeidet med forbedringer og fornyelse er viktig for å gjøre tjenestene bedre og mer effektive. Digitalisering spiller en viktige rolle i dette arbeidet.

Triangel sine skyløsninger for tids- og ressursstyring er fremtidsrettet og tilpasset de utfordringer og oppgaver offentlig sektor står overfor.
Bestill et uforpliktende møte i dag.


Tids- og ressursstyring
Alle ansatte og vikarer i kommunen(e) i samme it-løsning, med funksjoner som dekker ulike behov innen skole, barnehage, helse, sosial, brann, teknisk, drift, tjenester mm.
+ Les mer om minVakt-kommune

Skoler
Ny skyløsning som håndterer timeplanlegging, vikarhåndtering og timelister for skolene. Vikarene "shopper" selv timer, også på tvers av skolene i kommunen. Alt i en og samme løsning.
+ Les mer om minTimeplan

Timefangst og prosjektstyring
Få full kontroll på alle timer og prosjekter. Register timene hvor som helst på mobil, pc, nettbrett eller stempling. Sømløs integrasjon mot lønn og faktura.
+ Les mer om minTimeliste

Turnus
I minVakt “shopper” vikarene selv vaktene, slik at du som administrator får en enklere arbeidsdag. Skyløsningen digitaliserer alle former for turnus og vikarhåndtering med sømløs integrasjon mot lønn.
+ Les mer om minVakt


Bransjeløsninger for industrien

Møt fremtiden med skyløsninger som sparer kostnader


For å være konkurransedyktige i fremtiden må virksomheter i prosess- og produksjonsindustrien automatisere og digitalisere.

Triangel sine løsninger støtter prosessene i industrien og vår unike sammensetningen med lang rådgivingserfaring og fremtidsrettet teknologi gjør oss til en unik samarbeidspartner.
Bestill et uforpliktende møte i dag.


Timeføring og prosjektstyring
minTimeliste gir deg full kontroll på alle timer og prosjekter. Register timene hvor som helst på mobil, pc, nettbrett eller stempling. Sømløs integrasjon mot lønn og faktura.
+ Les mer om minTimeliste

Turnus
Bruker dere mye tid på turnus og vikarhåndtering. I minVakt “shopper” vikarene selv vaktene, slik at du som administrator får en mye enklere arbeidsdag. Sømløs integrasjon mot lønn og faktura.
+ Les mer om minVakt


ref_bransje_ind

"Spart tid går til utvikling av skolene!"

- Bare på vår skole har vi spart 20 % stilling per år, nå tar alle de 9 skolene i bruk minTimeplan, Lenvik kommune

Bransjeløsninger for bygg og anlegg

Øk produktiviteten med digitalisering og automatisering


For å være konkurransedyktige i fremtiden må virksomheter innen bygg og anlegg automatisere og digitalisere mer.

Triangel sine løsninger støtter prosessene i bransjen og vår unike sammensetningen med lang rådgivingserfaring og fremtidsrettet teknologi gjør oss til en unik samarbeidspartner.
Bestill et uforpliktende møte i dag.


Timeføring og prosjektstyring
minTimeliste gir deg full kontroll på alle timer og prosjekter. Register timene hvor som helst på mobil, pc, nettbrett eller stempling. Sømløs integrasjon mot lønn og faktura.
+ Les mer om minTimeliste

Turnus
Bruker dere mye tid på turnus og vikarhåndtering. I minVakt “shopper” vikarene selv vaktene, slik at du som administrator får en mye enklere arbeidsdag. Sømløs integrasjon mot lønn og faktura.
+ Les mer om minVakt


Bransjeløsninger for sjømatnæringene

Unike bransjetilpassede skyløsninger for sjømat og marine næringer


Triangel sine løsninger digitaliserer prosessene i sjømatnæringene. Vi har lang erfaring med å bistå norsk sjømat. Vår unike sammensetningen med lang rådgivingskompetanse og fremtidsrettet teknologi gjør oss til en unik samarbeidspartner.

Bestill et uforpliktende møte i dag.


Timeføring og prosjektstyring
minTimeliste gir deg full kontroll på alle timer og prosjekter. Register timene hvor som helst på mobil, pc, nettbrett eller stempling. Sømløs integrasjon mot lønn og faktura.
+ Les mer om minTimeliste

Turnus
Bruker dere mye tid på turnus og vikarhåndtering. I minVakt “shopper” vikarene selv vaktene, slik at du som administrator får en mye enklere arbeidsdag. Sømløs integrasjon mot lønn og faktura.
+ Les mer om minVakt


ref_bransje_sjo

"Vi sparer mye tid ved at våre ansatte "shopper" vakter selv - også på tvers av kommuner."

- Egil Barhaugen, på vegne av alle kommunene i Nord-Gudbrandsdalen

ACCIONA

“Saving time in the most efficient way. We can register the hours 500 employees work per month only by clicking one button”

Alicia Ortega Casan,
HR Manager Acciona-Ghella
Joint Venture Follobanen at ACCIONAKontakt oss

+47 906 91 202

org.nr: 938 297 193

Følg Triangel Solutions