Referanser
 

Våre kunder anbefaler deg å delta

Sett av tid til å lære slik at du får dra best mulig nytte av systemene. På brukerforum får du jobbe direkte i løsningene, her hører du om det siste som er kommet og planene fremover. Du kan utveksle erfaring og bygge nettverk - og vi er avhengig av tilbakemeldingene fra dere får å videreutvikle våre løsninger.


"Jeg ønsker å utnytte systemet bedre" - Einar Nakken, Dale Malo

Dette er første gang jeg har deltatt på brukerforumet til Triangel Solutions. Jeg synes det er nyttig å få informasjon om endringer i løsningen som kommer. Men også å få vite muligheter som vi allerede har, men som vi ikke har fått med oss, eller sett nytten av tidligere. Er man tilstede har man også satt av tid til dette og jeg blir motivert til å gjøre endringer i min egen organisasjon. Slik får vi utnytter systemet enda bedre.
Den som ikke har nytte av dette skal være svært oppdatert på løsningen og mulighetene som ligger der.


"Jeg ønsker personlig kontakt" - Veronica Sørensen, Kongsberg Spacetec AS

Jeg har deltatt 3 ganger nå. Fordelen med å delta er at vi får informasjon om endringer og nyheter i løsningene. Jeg har også blitt presentert for funksjonalitet i løsningen som jeg ikke visste var der. I tillegg får jeg personlig kontakt med både Triangel Solutions og andre brukere slik at det er lettere å få tips senere.

"Ønsker å utveksle erfaring med andre" - Hanne Grindvik, Brunvoll AS

Jeg deltok for første gang i Molde i 2017. Jeg synes det er en stor fordel å kunne utveksle erfaring med andre brukere. Det er veldig bra at vi fikk workshop direkte i løsningen. Jeg har hatt noen a-ha opplevelser i løpet av disse 2 dagene, til og med har jeg blitt presentert for funksjonalitet som jeg ikke visste var i løsningen.
Jeg vil helt klart anbefale andre å delta!


"Jeg ønsket å få testet ut nyheter" - Erlend Dalquist, Gunn Bratseth, Janne Foss, Museene i Sør-Trøndelag (MIST)

Dette var første gangen jeg deltok på brukerforum. Fordelen med å delta er å få presentert og testet nyheter, samt å dele erfaringer med andre. Jeg har også funnet nye funksjoner i løsningen som jeg vil ta i bruk. Jeg vil absolutt anbefale andre i å delta på brukerforum.

"Dette var flott opplegg" - Irene Nordlien, Økonomibistand

Det er aller første gang jeg er på brukerforum jeg ser mange fordeler med å delta. Jeg har også blir presentert for ny funksjonalitet i løsningen som jeg ikke visste var der. Dette var et flott opplegg og det var veldig nyttig! Jeg vil anbefale andre til å delta!


Kontakt oss

+47 906 91 202

org.nr: 938 297 193

Følg Triangel Solutions